OKOLIE A PAMIATKY

Najstaršie pamiatky ktoré boli v okolí Spišského Hrhova sa žiaľ nezachovali, miesta kde stáli však dodnes dýchajú duchom doby, ktorú tieto miesta reprezentovali. Hlboko do predveľkomoravskej doby spadá datovanie vzniku opevnenia Svaty Dzur , ktorý okrem strážnej funkcie pri dôležitej ceste medzi Dreveníkom a Čingovom zrejme spĺňal aj funkciu religióznu. Neskôr tu stál kláštor a kostol s patrocíniom sv. Juraja. K tomuto komplexu patrila aj osada Pod Svatym Dzurom . Okrem črepov a časti pece na tavenie železa tu boli nájdené strieborné keltské mince. Oproti Svatemu Dzuru sa na druhej strane Starej Harhovskej cesty nachádza kopec Hradisko, pomenovaný podľa opevneného hradiska pochádzajúceho ešte zo staršej doby rímskej. Brusník je miestom ktoré človek obýval od eneolitu /mladšej doby kamennej/ až do polovice 13. Storočia. Na bohatú minulosť územia v dnešnom katastri obce poukazujú aj miesta ako : Pod Hradiskom, Niže dediny, Močiare /ml. doba kamenná/, Povrazy, Nad Rybníkom , k Sedliacke lúky /ml. doba bronzová/ a ďalšie náleziská hlinených nádob, kamenných nástrojov, sekier, nožov atď.. časť územia za Spišským Hrhovom /smerom na Spišské Podhradie/ s názvom Pisárovce bolo v 14. Storočí majetkom známeho mníšskeho rádu Kartuziánov, ktorí sídlil na Skale útočiska v Slovenskom Raji.KAŚTIEĽ

Neobarokový kaštieľ v Spišskom Hrhove bol postavený vo francúzskom pseudabarokovom slohu v r. 1893-1895 a je dielom architekta Heinricha Adama. Už v r. 1908-1910 v ňom bolo zavedené ústredné vykurovanie a elektrické osvetlenie. Ide o trojpodlažnú dvanásťosovú budovu s typickými klasicizujúcimi prvkami prejavujúcimi sa najmä na východnej fasáde /stĺpy s iónskymi hlavicami/ a južnej fasáde /stĺpy dórskymi hlavicami/. Kaštieľ má 365 okien. Pre interiér sú typické nádherné krby ktoré sú vždy z iného druhu mramoru, ako aj bohatá štuková ornamentika stropov. Výnimočným stropom je honosný drevený kazetový strop v grófskej jedálni. Vo foyer sa nachádzajú obrazy maľované na stene s pridaným rámom od prof. Horwatera z Viedne, masívny barokový jedálenský stôl a ďalšie zaujímavé exponáty. Veľmi zaujímavou je aj strecha kaštieľa a to svojou členitosťou, rovnako ako aj riešením svetlíkov pre čo najdokonalejšie prirodzené osvetlenie miestností z hora. Od r. 1945 slúžila budova kaštieľa ako detský domov, neskôr v nej bol umiestnený výchovný ústav pre mládež a reedukačný domov pre mládež, ktorý je v priestoroch dodnes.RÍMSKO-KATOLÍCKY FARSKÝ KOSTOL

Rímsko-katolicky farský kostol bol postavený na ieste staršieho kostola z r. 1278 zasväteného Panne Márii. V r. 1700 bol v ranogotickom slohu vystavaný kostol s patrocíniom sv. Šimona a Júdu Tadeáša. Pôvodne gotická veža bola po požiari v r. 1708 prestavaná v slohu typickej špišskej renesancie. Zariadenie interiéru je prevažne barokové. Hlavný oltár pochádza z roku 1694 a jeho barokový charakter je obohatený aj o renesančné prvky. Bočné oltáre pochádzajú z r. 1700-1720. Okolo roku 1830 Boli doplnené, m.i. aj obrazom známeho Levočského maliara J. Czauczika. Vzácnou a jedinečnou je ranobaroková drevená kalvária z r. 1669, ktorá je umiestnená na tráme z červeného smreka pod stropom kostola. Ku ďalším vzácnostiam kostola patrí aj kazateľnica z roku 1670, kamenná svätenica /17. Storočia/ monštrancia z r. 1775, vyrezávané lavice z r. 1684 a 1764 ako aj umelecký vyrezávaný betlehem a mnohé iné časti interiéru.KAPLNKA

Súčasťou kaštieľa je kaplnka sv. Anny, pod 32 m vysokou barokovou vežou. Pod kaplnkou sa nachádza baroková brána, vstup do zadného traktu v ktorom mal gróf umiestnený dvor s okrasným vtáctvom. Na veži sú dodnes funkčné mechanické hodiny zostrojené viedenskou firmou Emila Schaurera z r. 1895. Oltár kaplnky je z bieleho mramoru a je na ňom umiestnený obraz sv. Anny z r. 1889. Nádhernou časťou kaplnky je drevom obložený chorus, na ktorý je vstup priamo z kaštieľa. Vzácny organ, ktorý bol na chóre pôvodne umiestnený, je dnes vystavený v múzeu hudobných nástrojov v Markušovciach. Na chóre je v desiatich radoch zarámovaný vzácny súbor medirytín grafických listov vytlačených na ručne vyrobenom papieri od holandského grafika Jana Luykena /1649-1712/.PARK

Okolo kaštieľa sa rozprestiera park s rozlohou bezmála 17 ha, ktorý je jeden z piatich najväčších parkov na východnom Slovensku. V jeho areáli boli objavené nálezy hlinených nádob z doby železnej /700-0 pred n.l./ Nachádzajú sa v ňom dreviny zo začiatku 20.storočia Medzi ktorými je viacero zriedkavých cudzokrajných drevín ako napr. Cypruštek Hrachovolistý alebo Tsuga Kanadská. Nálety z okolitých drevín ako aj nedokončená renovácia parku sa podpísali pod dnešnú zmenenú tvár parku, ktorý je však svojim lesoparkovým rázom naďalej ponúka možnosť jedinečnej vychádzky vo veľmi peknom prostredí. Kedysi nádhernou časťou parku bola aj secesná zimná záhrada s exotickým rastlinstvom, vtáctvom a betónovými akváriami /dnes skleník/, ako aj rybník v strednej časti parku.KAMENNY MOST

Kamenný most bol súčasťou dôležitej komunikácie medzi Levočou a Spišskou Kapitulou. Bol postavený v 16. storočí, no do dnešnej doby známu tvár získal prestavbou v r. 1803. Je dlhý bezmála 40 m a široký 10 m. Ako historická i technická pamiatka svojmu účelu slúži dodnes.ŠĽACHTICKÁ ŠKOLA

V Spišskom Hrhove bola r. 1580 zriadená magnátska škola pre deti šľachticov a slobodných gazdov. Existovala do r. 1666 a do nedávna bola považovaná za najstaršiu šľachtickú školu na Spiši. Na tejto škole v rokoch 1624-1646 pôsobila aj významná osobnosť kultúrneho života vtedajšej doby - Daniel Pribiš /1580-1646/. Tento pedagóg a básnik spolu s Jurajom Tranovským zostavil a vydal v r. 1636 známy spevník Cithara Sanctorum. Daniel Pribiš je pochovaný v Spišskom Hrhove pri rímsko-katolickom farskom kostole.OKOLIE

Okolie obce je obdarené veľmi pekným prírodným prostredím. Ponúka možnosti vychádzok do čarokrásnych zákutí a miest, akým je napríklad stará horská usadlosť Odorica /dnes opustená/. Toto miesto a jeho okolie ponúkajú možnosť zhliadnuť nevšedný pohľad na Spišský Hrad a Dreveník, Spišskú Kapitulu, Spišský Hrhov, panorámu Vysokých Tatier, Kráľovú Horu a Levoču.

Ďalšou prírodnou zaujímavosťou je močarisko na Grofskej Hure. Tento kopec je zaujímavý umiestnením močiara na svojom vrchu /podobne ako susedný kopec Jažerec/ V súvislosti s týmito miestami existujú dohady o tom, že močiare na týchto kopcoch vznikli pod vplyvom pádu meteoritu.

Vyhľadávaným agroturistickým miestom okolia je Farma Hradisko . Okrem malebného vidieckeho prostredia a ubytovania so stravovaním ponúka možnosť vychádzok do okolia v sedle koňa alebo v koči /na Mariánsku Horu, do Levoče a okolia.ODPORÚČAME NAVŠTÍVIŤ:

Neobarokový kaštieľ, kaplnka a park
Možnosť prehliadky kaplnky a časti objektu kaštieľa spojený s prehliadkou parku a vyhliadkovej veže kaštieľa.
Otvorené pre verejnosť: PON-PIA (9,00-15,00), SOB,NED (10,00-15,00)
Informácie: tel./fax. 053/4592 206

Rímsko-katolícky farský kostol
Otvorené pre verejnosť: PON-NED (9,00-15,00)
-prehliadky len mimo bohoslužieb
Informácie: Rím.-kat. far. úrad 053/4592 208

Odorica
Nenáročná pešia turistická vychádzka k horskej usadlosti po poľnej ceste v trvaní 1 hod.
Informácie: Obecný úrad Spišský Hrhov, Tel./fax: 053/4592 238

Stará hrhovská cesta
Pešia túra do Levoče v trvaní l hod. zaujímavá aj pre priaznivcov cykloturistiky, možnosť skombinovania s návštevou Odorice, Šibeníka a okolia.
Informácie: Obecný úrad Spišský Hrhov, Tel./fax: 053/4592 238

Text: ObÚ Spišský Hrhov