ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Prešovský kraj - Okres Levoča

Nadmorská výška: 481 m n.m.
Počet obyvateľov: 1100
Rozloha: 1200 ha
Obec je členom: ZMOS, ZMO Spiša

Vybavenosť obce:
kanalizácia
vodovod
plynofikácia

obchod a služby
reštauračné zariadenia
ubytovacie zariadenia
zdravonícke zariadenia

predškolské zariadenia
školské zariadenia
športovo-rekreačné zariadenia

Prístupové komunikácie:
cesta I. triedy (E50)

Vzdialenosť od:
Levoča - 7km
Klčov - 2km